Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην Ευρωζώνη ως προς την αύξηση του ΑΕΠ

Η Ελλάδα ξεχώρισε στην πρώτη γραμμή των χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξής της κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat. Αν και η Ευρωζώνη βρίσκεται σε μια φάση στασιμότητας, απειλούμενη οριακά από την ύφεση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η αναπτυξιακή αδιέξοδος θα επηρεάσει αναπόφευκτα αρνητικά το ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), μέσω των εξαγωγών και του τουρισμού.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά μόλις 0,1%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών παρέμεινε στάσιμο. Στην αντίθεση, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση της τάξης του 1,3%. Αυτό την κατέταξε στην τρίτη θέση, μετά τη Λιθουανία που είχε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9%, και τη Σλοβενία που αύξησε το ΑΕΠ κατά 1,4%.

Τα πιο σημαντικά αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης καταγράφηκαν στην Πολωνία, όπου το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,2%, στη Σουηδία με μείωση 0,8% και στην Αυστρία με μείωση 0,7%.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, αυξήθηκε με εντυπωσιακό ρυθμό της τάξης του 2,7%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τη Μάλτα.

Το κύριο ενδιαφέρον επίσης προκαλούν τα στοιχεία της ανάπτυξης. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών παρέμεινε στάσιμη στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Καθώς η κατανάλωση αποτελεί σημαντικό μέρος του ΑΕΠ στην Ελλάδα, αυτή η αύξηση συνέβαλε σημαντικά στον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης.

Επιπλέον, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, επίσης, αυξήθηκε κατά 0,3%. Ωστόσο, οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν σχετικά μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με την Ευρωζώνη (15% έναντι 22% μέσου όρου της Ευρωζώνης), απαιτώντας μεγαλύτερη επιτάχυνση για να ισορροπηθούν αυτά τα ποσοστά. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,7% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2%, κυρίως λόγω της πτώσης των εξαγωγών αγαθών κατά 9,8%, αν και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,4% λόγω του τουρισμού. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και μειώθηκαν κατά 0,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 1,4% και των υπηρεσιών κατά 0,2%.

Στον τομέα της απασχόλησης, σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% στην Ευρωζώνη και κατά 0,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη θέση σε αυτό τον τομέα, αναδεικνύοντας την σταθερή της πρόοδο στην οικονομική ανάκαμψη.

Συνοψίζοντας, η Ελλάδα παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παρά την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα στην περιοχή, η Ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της, ειδικά στον τομέα του τουρισμού και των εξαγωγών υπηρεσιών. Παράλληλα, η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα συνέβαλαν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα, η αύξηση των απασχολούμενων αποτελεί ένδειξη της θετικής πορείας της αγοράς εργασίας της Ελλάδας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ευρωζώνης.

Releated

Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Νεροποντής στην Αγροτική Παραγωγή και την Οικονομία

Το κόστος των ζημιών από την κατακλυσμιαία νεροποντή στην αγροτική παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 1,5 – 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει μέσα από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής της Θεσσαλίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει […]

ΑΕΠ Ελλάδας: Σημαντική Αύξηση 2,7% κατά το Δεύτερο Τρίμηνο, Σύμφωνα με τη Eurostat

Εκθετική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σημειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά εντυπωσιακά 2,7%. Αυτό το ποσοστό ανάπτυξης υπεραποδίδει σημαντικά την αντίστοιχη Ευρωζώνη, που κατέγραψε μόλις μια οριακή αύξηση του 0,1% στον ίδιο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται ως η τρίτη πιο […]