Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης στην Ελλάδα;

Το ελληνικό κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως στον προϋπολογισμό της χώρας για το έτος 2024, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή οικονομικής αισιοδοξίας. Μετά από μια περίοδο δύσκολων οικονομικών συνθηκών, η Ελλάδα παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό που αντανακλά την αναβαθμισμένη της πιστοληπτική ικανότητα σε επενδυτική βαθμίδα, για πρώτη φορά μετά από δεκατέσσερα χρόνια.

Η έγκριση του προϋπολογισμού έγινε με ψήφους 158 έναντι 142 στο σώμα των 300 μελών, με την υποστήριξη μόνο των βουλευτών του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος Νέα Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μια αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης στο 2.9% από 2.4% το τρέχον έτος, με τον τουρισμό να αποτελεί κύριο παράγοντα της ανάκαμψης.

Η Ελλάδα κατέγραψε έλλειμμα προϋπολογισμού 2.40% του ΑΕΠ το 2022, ενώ ο μέσος όρος από το 1995 έως το 2022 ήταν -6.54% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη για το τέλος του 2023 είναι έλλειμμα -2.30% του ΑΕΠ, με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις να δείχνουν μια τάση προς το -0.90% του ΑΕΠ για το 2024 και -0.80% του ΑΕΠ για το 2025.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 1. Τι σημαίνει “προϋπολογισμός” στο πλαίσιο της κυβέρνησης;
  Προϋπολογισμός είναι η λεπτομερής καταγραφή των εσόδων (φόροι και άλλες χρεώσεις) και των εξόδων (αγορές και μεταβιβάσεις πληρωμών) της κυβέρνησης.
 2. Τι είναι το ΑΕΠ;
  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους.
 3. Τι σημαίνει “έλλειμμα προϋπολογισμού”;
  Έλλειμμα προϋπολογισμού συμβαίνει όταν η κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει.
 4. Ποια είναι η σημασία της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα;
  Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι οι αγορές και οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα μιας χώρας να εξυπηρετήσει το χρέος της, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις.

Εξηγήσεις Όρων

 • Προϋπολογισμός: Ένας σχεδιασμός των εσόδων και των εξόδων μιας κυβέρνησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν): Μέτρο της συνολικής οικονομικής παραγωγής μιας χώρας.
 • Έλλειμμα προϋπολογισμού: Η κατάσταση όπου τα δημόσια έξοδα υπερβαίνουν τα δημόσια έσοδα.
 • Επενδυτική Βαθμίδα: Ένας όρος που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μιας χώρας, υποδηλώνοντας χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Releated

Ποιοι ήταν οι φόροι στη Γαλλική Επανάσταση;

Η φορολογία αποτέλεσε έναν από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Στα τέλη του 18ου αιώνα, το φορολογικό σύστημα της Γαλλίας ήταν υπερβολικά βαρύ, αναποτελεσματικό και άδικο. Η πλειονότητα των φόρων επιβαλλόταν στο Τρίτο Κτήμα, δηλαδή στους κοινούς ανθρώπους, ενώ οι ευγενείς και ο κλήρος απολάμβαναν σημαντικές απαλλαγές. Οι άμεσοι φόροι, όπως ο […]

Νέες Μεταρρυθμίσεις και Οικονομικές Προκλήσεις: Η Στρατηγική της Κυβέρνησης

Η κυβέρνηση, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, προχωρά με αποφασιστικότητα σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Οι πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης δείχνουν την πρόθεση να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα […]